Over Ons

.

.

.

Bewegingscentrum de Negen-Berg werd in september 2002 opgericht door Christine de Ridder en Bert Verstraaten. Beiden geven lessen en trainingen in ons Centrum. Verder geven Saskia van Caspel en Fred van de Bos les.

.

Waar komt onze naam vandaan?

De naam ‘de Negen-Berg’  is door ons gevonden op 18e eeuwse kaarten van Ede in het Gemeentearchief. De naam voor ons Bewegingscentrum is ontleend aan de woeste grond waar nu ons huis en Congrescentrum ‘de Reehorst’ staan, genaamd ‘de Negenberg’. Dit gebied grensde destijds aan ‘de Maandereng’.

.