Betaling ‘de Negen-Berg’

Hieronder vind je:

.

1. Contributie YOGA voor VOLWASSENEN & PILATES

.

2. Contributie WALK to be FIT

.

3. Contributie NORDIC WALKING

.

.

BANKREKENING NL09 SNSB 0706 1870 59

 t.n.v. Bewegingscentrum ‘De NEGEN-BERG’

.

.

1. CONTRIBUTIE EN BETALEN

YOGA VOOR VOLWASSENEN & PILATES

De maandelijkse contributie is € 32 per maand m.u.v. de vrijdag yogales. Voor de vrijdag les betaal je € 29 per maand. Je betaalt vanaf september  tot en met mei. Je betaalt omgerekend € 8,47 per keer. In deze 9 maanden zijn er 34 lessen. Op de vrijdag zijn er 31 lessen per 9 maanden.
Je kunt telkens het bedrag per 3 maanden overmaken per bank of per maand contant betalen.

PER BANK BETALEN
Betalen per bank voor de eerste les van de nieuwe termijn.
Wil je zo vriendelijk zijn bij het betalen 1.) Yoga of Pilates 2.) tijdstip van de les (bijvoorbeeld: wo 18.45 uur) 3.) de maanden van de contributie en 4.) indien nodig je eigen naam vermelden?
CONTANT BETALEN
Als je contant betaalt, wil je het bedrag in een gesloten envelop doen en je naam, bedrag & de maand van de contributie erop schrijven? De contante betalingen graag op de eerste les van de maand.
.

2. CONTRIBUTIE EN BETALEN  WALK to be FIT

De maandelijkse contributie is € 15 per maand. Je betaalt vanaf september  tot en met mei. Je betaalt omgerekend € 4,11 per keer. In deze 9 maanden zijn er 33 trainingen.
Je kunt telkens het bedrag per 3 maanden overmaken per bank of per maand contant betalen.

PER BANK BETALEN
Betalen per bank voor de eerste les van de nieuwe termijn.
Wil je zo vriendelijk zijn bij het betalen 1.) Walk to be Fit 2.) de maanden van de contributie  3.) indien nodig je eigen naam vermelden?
CONTANT BETALEN
Als je contant betaalt, wil je het bedrag in een gesloten envelop doen en je naam, bedrag & de maand van de contributie erop schrijven? De contante betalingen graag op de eerste les van de maand.
.

3. CONTRIBUTIE EN BETALEN  NORDIC WALKING

♦ Kennismakingsles: € 10,- voor anderhalf uur, inclusief poles (stokken) voor jouw lichaamslengte. Maximaal 10 deelnemers per les, minimaal 4 deelnemers. Een privéles kost € 40,-.

♦ Vervolgcursus: € 40,- voor 5 lessen (van een uur en een kwartier) met eigen poles. Je kunt poles huren voor € 2,50 per les.
CONTANT BETALEN
Wil je het bedrag in een gesloten envelop doen en je naam, bedrag & naam van de cursus erop schrijven? De contante betalingen graag op de eerste les van de cursus.